Jobber of stock jobber betekenis & definitie

Jobber of stock jobber - in de beurstaal in Engeland en Amerika handelaar die den handel in een speciaal fonds (aandeelen of obligatiƫn) bij zich concentreert.

Hij handelt voor eigen rekening, en indirect met het publiek door makelaars of stockbrokers, die uitsluitend voor rekening hunner lastgevers werken.

Gepubliceerd op 13-03-2019