Inhoudsvaliditeit of steekproefvaliditeit betekenis & definitie

Inhoudsvaliditeit of steekproefvaliditeit - de mate waarin dat wat wordt gemeten, representatief is voor (het volledige spectrum van) wat het begrip-zoals-bedoeld inhoudt.

Laatst bijgewerkt 07-09-2017