Wat is de betekenis van representatief?

2023-09-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

representatief

Het woord "representatief" wordt vaak gebruikt om iets of iemand te beschrijven als voorbeeld voor een grotere groep, categorie of concept. Het kan op verschillende manieren worden toegepast: * Persoon of groep: een persoon of groep wordt als representatief beschouwd wanneer zij de kenmerken, opvattingen of demografische samenstelling...

2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

representatief

representatief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: re-pre-sen-ta-tief 1. selectie die een goed beeld geeft van de hele groep ♢ de prestaties van deze leerlingen zijn representatief voor de hele school 2. wie anderen of een bedrij...

Direct toegang tot alle 19 resultaten over representatief?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

representatief

Onderzoekspopulatie komt wat betreft samenstelling overeen met de totale populatie.

2023-09-25
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

representatief

Begrip dat wordt gebruikt om aan te geven in hoeverre de onderzoeksdoelgroep een goede afspiegeling is van de gehele populatie.

2023-09-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Representatief

[MLat. repraesentativus] vertegenwoordigend; met goed voorkomen en goede manieren; typerend.

2023-09-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Representatief

vertegenwoordigend; geschikt om te vertegenwoordigen

2023-09-25
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Representatief

Term die bij steekproefonderzoek wordt gebruikt om aan te geven dat de steekproef op een aantal kenmerken een goede afspiegeling is van de populatie.

2023-09-25
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Representatief

Representatief is Vertegenwoordigend. De koningin vertegenwoordigt Nederland.

2023-09-25
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Representatief

Het geheel goed vertegenwoordigen. Een steekproef (zie aldaar) moet representatief zijn, dat wil zeggen moet dezelfde kenmerken vertonen als de populatie.

2023-09-25
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Representatief

vertegenwoordigend ; een goede indruk makend; kenmerkend

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Representatief

(<Fr.), bn., 1. vertegenwoordigend; het representatief stelsel, die regeringsvorm waarbij het volk door middel van afgevaardigden aan de regering en de wetgeving deelneemt; 2. in zijn kenmerken een groep of geheel vertegenwoordigend, er een goede indruk, een beeld van gevend: de ooievaar is representatief voor de groep der waadvogels...

2023-09-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

representatief

vertegenwoordigend, met een gunstig voorkomen en met goede manieren.

2023-09-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

representatief

vertegenwoordigend, met goede manieren en goed voorkomen.

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

representatief

('ti:f) bn. (...tieve) en bw. 1. vertegenwoordigend : het – stelsel is een regeringsstelsel waarbij het volk door representanten aan de wetgeving deelneemt. 2. zich goed voordoend : een – man.

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Representatief

[Fr.], bn., 1. vertegenwoordigend; m.n. optredend namens het volk: het stelsel, die regeringsvorm waarbij het volk door middel van afgevaardigden aan de regering en de wetgeving deelneemt; 2. in zijn kenmerken een beeld gevend van: de ooievaar is representatief voor de groep van de waadvogels; 3. geschikt om te vertegenwoordigen: een representati...

2023-09-25
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

representatief

representatief - vertegenwoordigend ; plaatsvervangend.

2023-09-25
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Representatief

vertegenwoordigend, typeerend.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Representatief

Representatief - bn. vertegenwoordigend; het representatief stelsel, die regeeringsvorm waarbij het volk door middel van afgevaardigden aan de regeering en de wetgeving deelneemt.

2023-09-25
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

representatief

representatief - bn. vertegenwoordigend; het representatief stelsel, staatsbestuur met eene volksvertegenwoordiging