fabel betekenis & definitie

fabel, - v., verdichte vertelling, met een zedeleer, en waarin dieren en levenlooze voorwerpen sprekend en handelend optreden ; „fabelleer”, leer der fabels en voorhistorische verhalen, mythologie.