effect betekenis & definitie

effect, - o., uitwerking gevolg; kracht, indruk; staatspapier, schuldbrief; „effecten”: goederen ; schuldbrieven van rijk, gemeenten, fabrieken, enz. „effecten-arbitrage”: onderzoek, welke parikoers voortvloeit uit de noteering van een fonds op een andere plaats en den wisselkoers tusschen beide plaatsen.