Walsh betekenis & definitie

Conventie toegepast na de opening van 1♣ door de partner. In een natuurlijk systeem biedt de antwoordende hand met een vierkaart ruiten en een vierkaart harten of schoppen 1♦. In ‘Walsh’ wordt eerst de hoge kleur geboden, tenzij de hand sterk genoeg is (vanaf ca. 11 punten) om deze hoge kleur in tweede instantie te tonen. Met vrij zwakke spellen kan soms aan het bieden van een vierkaart hoog de voorkeur gegeven worden boven het bieden van een vijfkaart ruiten.

Het voordeel van Walsh is dat de openaar na het 1♦-antwoord met ieder evenwichtig spel (dus ook met een vierkaart harten of schoppen erbij) en 12-14 punten 1SA kan herbieden. Een mogelijke aansluiting in een hoge kleur zal niet verloren gaan. De implicatie is dat een herbieding van 1♥ of 1♠ een evenwichtig spel uitsluit.

Gepubliceerd op 27-06-2017