Wat is de betekenis van wrang?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wrang

wrang - Bijvoeglijk naamwoord 1. zuur (en bitter)

Lees verder

Direct toegang tot alle 14 resultaten over wrang?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

wrang

wrang - bijvoeglijk naamwoord 1. het geeft je een vervelend gevoel ♢ zij maakte een wrange opmerking 2. wat een onaangename smaak geeft ♢ citroensap is erg wrang Bijvoeglijk naamwoord: wrang ...

Lees verder
2023-05-29
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Wrang

Wrang - sterke verbinding tussen twee spanthelften en de kielconstructie. Zware wrangen worden toegepast waar extra krachten op de romp werken, b.v. onder de mast, in een motorfundatie, enz.

2023-05-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Wrang

is een uierontsteking (z. Droop).

2023-05-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Wrang

adj. & adv., wrang; (van fruit), bek(je)lûkerich; -e vrucht, bekjelûker.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wrang

I.bn. bw. (-er, -st), eigenschap van iets dat bij het proeven de mond wringt of samentrekt, zerp: wrange appels ; die wijn is wrang ; — in lig. gebruik : nu smaakt hij de wrange vruchten van zijn wangedrag ; — ook van wat op het gemoed een overeenkomstige werking heeft: wrange spot; o, al te wrang een proef van...

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

wrang

bn., bw. (de mond samenwringend; zuur, scherp): wrange appels, fig. wrange vruchten van de oorlog.

2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wrang

1° onderste gedeelte van een scheepsspant of ribbe. 2° Naam voor een ontsteking van den uier, veroorzaakt door den bacillus pyogenes, welke een kwalijk riekenden etter afscheidt. W. komt vnl. voor bij koeien, die geen melk geven.

Lees verder
2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

wrang

(vrang) v. etterdracht.

2023-05-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wrang

Wrang - in het algemeen elke uierontsteking van het rund, welke met sterke zwelling van den uier en etterachtige verandering van de veel verminderde melk gepaard gaat, en meer bijzonder de besmettelijke uierontsteking, welke veroorzaakt wordt door Bacillus pyogenes en vooral bij droogstaande koeien en jonge runderen, welke nog niet gekalfd hebben,...

Lees verder
2023-05-29
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Wrang

van wringen = samentrekken, bijten.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Wrang

Het begrip wrang heeft 3 verschillende betekenissen: 1. wrang - WRANG, bn. bw. (-er, -st), scherp, zuur, bijtend; (eig.) gezegd van iets dat den mond samenwringt of samentrekt; wrange appels; die wijn is wrang; (fig.) onaangenaam : nu smaakt hij de wrange vruchten van zijn wangedrag. WRANGHEID, v. het zure, scherpe. 2. wrang - WRANG, v. (-en), (ze...

Lees verder
2023-05-29
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Wrang

zie Bitter.

2023-05-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Wrang

Wrang, bn. en bijw. (-er, -st), scherp zuur, bijtend. *-, v. mv. (zeew.) zek. houtwerk. *-HEID, v. het zure, scherpe. *-KRUID, o., *-WORTEL, m. zek. plant.

Lees verder