Wat is de betekenis van Digitaal?

2020
2022-12-04
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse taal

digitaal

geheugenverlies dat ontstaat doordat iemand geheel en al vertrouwt op digitale hulpmiddelen en daardoor zijn hersen niet meer traint om zaken te onthouden Melkert zet coalitie met eis op scherp Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 19 FEBR. PvdA- fractievoorzitter Melkert heeft de verhoudingen in de coalitie op scherp gezet door aan te kondigen de...

Lees verder
2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

digitaal

digitaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. gegevens op een telbare manier verwerkend meestal met behulp van een computer Niet alleen cijfers en getallen maar ook tekst, afbeeldingen, film en geluid kunnen tegenwoordig digitaal worden verwerkt. 2. (anatomie) op de vingers of de tenen betrekking he...

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

digitaal

digitaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: di-gi-taal 1. wat gegevens verwerkt in de vorm van cijfers ♢ het digitale horloge gaf 12:23 aan 1. een digitaal formulier [dat vul je in op internet]...

Lees verder
1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Digitaal

1 [Lat. digitalis, van digitus = vinger] de vingers betreffend. 2 [Eng. digital, van digit = eig.: vinger; elk cijfer van 0 tot en met 9] met cijfers werkend, dus in niet-continue vorm.

Lees verder
1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Digitaal

de vingers of de tenen betreffend; djferverwerkend

1991
2022-12-04
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Digitaal

Digitaal duidt aan dat van een proces niet het hele verloop wordt getoond, maar dat periodiek de resultaten van een korte meting zichtbaar of hoorbaar worden gemaakt. Dat geldt voor een horloge, maar het geldt ook voor digitaal geluid (hetgeen in feite een contradictio in terminus is). Zie ook Binair.

1989
2022-12-04
Journalistiek

Journalistiek begrippenlijst

Digitaal

elektronische opslag, verwerking en verzending van informatie volgens binair, tweetallig systeem met 0/1 of aan/uit. Analoog is daarentegen de informatie die via verschil in intensiteit wordt verzonden, etc. Voorbeeld: telefoongesprek, etherradio. Zie ook Modem.

1987
2022-12-04
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Digitaal

Wijze van opslaan in een geautomatiseerd systeem van informatie op eenduidige wijze, zonder tussenvormen; de informatie wordt uitgedrukt in combinaties van bijvoorbeeld 0 en 1, of 'aan' en 'uit'.

1981
2022-12-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Digitaal

een niet vaste vorm hebbend, namelijk die van cijfers. Een digitale computer voert bewerkingen uit die in niet-continue vorm zijn weergegeven.

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Digitaal

[Lat.], bn., 1. op de vingers of de tenen betrekking hebbend; 2. cijferverwerkend: digitale rekenmachine, cijferrekenmachine, computer; digitale meter, waarop de meetwaarde in de vorm van een getal zichtbaar is.

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Digitaal

de vingers of tenen betreffend; digitaal-exploratie: onderzoek met de vinger

1954
2022-12-04
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Digitaal

behorend tot of gelijkend op een vinger.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Digitaal

(<Lat.), bn., op de vingers of de tenen betrekking hebbend.

1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

digitaal

de vingers of de tenen betreffend; —exploratie, v. onderzoek met de vinger.

1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Digitaal

term in de dierk.: wat op de vingers (teenen) betrekking heeft.

1929
2022-12-04
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Digitaal

wat betrekking heeft op de vingers.

1923
2022-12-04
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Digitaal

(digitus vinger), hetgeen met den vinger geschiedt; bijv. onderzoek van lichaamsholten.

1923
2022-12-04
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Digitaal

(digitus, vinger), hetgeen met de vinger geschiedt; bijv. onderzoek van lichaamsholten.

1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

digitaal

digitaal, - de vingers of teenen betreffend; „digitaal-exploratie”, v.,: onderzoek met den vinger.