Wat is de betekenis van constellatie?

2023-09-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

constellatie

constellatie - Zelfstandignaamwoord 1. het gehele samenstel van factoren dat invloed op iets of iemand uitoefent 2. (astronomie) configuratie, onderlinge stand van hemellichamen 3. (astronomie) sterrenbeeld Woordherkomst afgeleid van het Franse constellation afgeleid van het Latijnse stēlla (ster) met het voorvoegsel con- en...

2023-09-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

constellatie

constellatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-stel-laat-sie 1. manier waarop het is opgebouwd en het verband tussen de delen ♢ ken jij de politieke constellatie van Nederland? Zelfstandig naamwoord: con-stel-laat-sie ...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over constellatie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Constellatie

[Lat. constellatio, van stella = ster] sterrenbeeld; bep. groepering of samenstelling (bijv. in politiek).

2023-09-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Constellatie

(konstellatie) stand van hemellichamen; stand van zaken; sterrenbeeld

2023-09-23
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

constellatie

1. samenstelling; 2. stand van zaken.

2023-09-23
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Constellatie

sterrenbeeld; onderlinge stand der sterren en de gewaande invloed daarvan op het lot der mensen; stand van zaken.

2023-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Constellatie

(Lat.), v. (-s, ...tiën). 1. onderlinge stand, schijnbare nabijheid van hemellichamen;

2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Constellatie

de betrekkelijke stand van twee of meer hemellichamen, vooral van de zon en de maan of van de zon en een planeet, zoals die der conjunctie, der oppositie en kwadratuur. In de astrologie hecht men veel gewicht aan de C. of aan de betrekkelijke stand der planeten bij 's mensen geboorte en bij andere belangrijke gebeurtenissen.

2023-09-23
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

constellatie

v. sterrenbeeld; onderlinge stand van de sterren en haar vermeende invloed op s mensen lot.

2023-09-23
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CONSTELLATIE

gebruikt men somtijds in de betekenis van sterrenbeeld. Doorgaans echter verstaat men onder dit woord de betrekkelijke stand van twee of meer hemellichamen, vooral van de zon en de maan of van de zon en een planeet, zoals die der conjunctie, der oppositie en kwadratuur. In de astrologie hechtte men veel gewicht aan de constellatie of aan de betrekk...

2023-09-23
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Constellatie

(= Lat. consteüatio = stand der sterren; < cum = met, samen met, + stella = ster). Groepering van sterren (gelukkige of ongelukkige) in de astrologie; later: sterrenbeeld.

2023-09-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

constellatie

v. constellatiën, -s (Fr. [Lat. constellatio, v. stella = ster]: stand van hemellichamen; sterrenbeeld; stand van zaken).

2023-09-23
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

constellatie

v. sterrenbeeld: onderlinge stand der sterren en hun vermeende invloed op het mensenlot; politieke verhouding van het ogenblik.

2023-09-23
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Constellatie

onderlinge stand der sterren.

2023-09-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Constellatie

1) sterrenbeeld; 2) onderlinge stand v. planeten en zon.

2023-09-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Constellatie

Constellatie - is een begrip, waarmede de aanhangers der associatie-psychologie (Ziehen, G.E. Müller) het verloop van het geordende denken trachten te verklaren. De c. begunstigt associaties, die uit zich zelf te zwak zouden zijn. Bijv. van het woord „roos” gaan meerdere reproductietendenzen uit; de meest bevoorrechte zal vermoedel...

2023-09-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

constellatie

→: konstellatie.

2023-09-23
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

constellatie

In de zielkunde het samentreffen van verschillende psychische omstandigheden, b.v. van gereproduceerde voorstellingen met overeenkomstige neigingen, uit welk samentreffen dan hetzij een bizonder gunstig, hetzij ongunstig resultaat geboren wordt.

2023-09-23
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Constellatie

(stella, ster), eigenl. de rangschikking der sterren, gesternte; door Tendeloo gebezigd voor: het geheel der factoren, die op een bepaald tijdstip voor een toestand of een gebeurtenis van betekenis zijn.

2023-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Constellatie

[Lat.], v. (-s), 1. onderlinge stand, schijnbare nabijheid van hemellichamen (e); sterrenbeeld; 2. het gehele samenstel van factoren dat invloed op iets of iemand uitoefent en vervolgens het resultaat daarvan, toestand, stand van zaken: de politieke constellatie in Europa. Onder constellatie verstaat men niet enkel een sterrenbeeld, maar ook de o...