Wat is de betekenis van Cognitief?

2023
2023-01-30
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Cognitief

Cognitief betekent dat iets te maken heeft met de mentale processen van de hersenen, zoals het denken, leren, onthouden, redeneren, of oordelen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op cognitieve vaardigheden, zoals het vermogen om problemen op te lossen of om te lezen en te schrijven. Het kan ook betrekking hebben op cognitieve aandoeningen, zoa...

Lees verder
2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

cognitief

cognitief - Bijvoeglijk naamwoord 1. met betrekking tot het leerproces, (kennen) Woordherkomst afgeleid van cognitie met het achtervoegsel -ief

Lees verder
2018
2023-01-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

cognitief

cognitief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: cog-ni-tief 1. wat met het verstand te maken heeft ♢ dat kind heeft een cognitief probleem Bijvoeglijk naamwoord: cog-ni-tief de/het cognitieve ... Synoniemen...

Lees verder
2013
2023-01-30
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Cognitief

Het woord cognitief doelt op alle informatieverwerkende processen die zich afspelen in de menselijke hersenen. Het is een term die afkomstig is uit de psychologische wetenschap. Het is moeilijk om het begrip concreet af te bakenen; het gaat over taal, geheugen, het vermogen gedrag aan te passen, patronen herkennen, rekenen en tal van andere denkpro...

Lees verder
1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Cognitief

kennis betreffend; bw met kennis (bijv.: - begaafd).

1994
2023-01-30
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Cognitief

Cognitief verwijst naar de aanduiding van hetgeen men weet of meent te weten met betrekking tot enig object, bijv. - het bekend zijn met een aantal merken margarine; - het denken welke recreatiemogelijkheden er in een bepaalde gemeentelijke sportaccommodatie zijn; - het weten hoe lang men een bepaald gerecht in een oven of magnetron moet plaatsen;...

Lees verder
1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Cognitief

de kennis betreffend

1992
2023-01-30
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Cognitief

Kennis betreffend. Als in een theorie bepaalde uitspraken, in het bijzonder ethische, metafysische of religieuze uitspraken, die ogenschijnlijk kennis van feiten uitdrukken, worden geanalyseerd als in werkelijkheid iets anders, bijvoorbeeld emoties of aanbevelingen uitdrukkend, dan wordt zo’n theorie vaak non-cognitief genoemd (vgl. naturalisme). C...

Lees verder
1987
2023-01-30
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Cognitief

De kennis en het denken betreffend; de cognitieve motieven van de mens komen voort uit zijn redelijkheid, uit het menselijk denken.

1954
2023-01-30
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Cognitief

psychologische term voor weten en nuchter herkennen, los van gevoelens of affectiviteit; zie ook conatief.

1925
2023-01-30
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

cognitief

(Lat. van cognoscere = leeren kennen). Al hetgeen behoort tot het gebied van het kennen en weten, — in tegenstelling van het gevoels- en wilsleven. Een term, vooral gebruikt in Engelsche geschriften.

Lees verder
1923
2023-01-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Cognitief

(cognitus, bekend), op het „kennen” betrekking hebbend, cognitieve verrichtingen, „kenverrichtingen”, het gewaarworden, waarnemen en overdenken van de buitenwereld; te onderscheiden van Affectief en conatief (zie ald.).