Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 10-04-2015

Cognitief

betekenis & definitie

Het woord cognitief doelt op alle informatieverwerkende processen die zich afspelen in de menselijke hersenen. Het is een term die afkomstig is uit de psychologische wetenschap.

Het is moeilijk om het begrip concreet af te bakenen; het gaat over taal, geheugen, het vermogen gedrag aan te passen, patronen herkennen, rekenen en tal van andere denkprocessen. Om tot cognitie te komen moet er eerst worden waargenomen. Pas na input via één, of meerdere, van de zintuigen kan het brein met de verwerking bezig gaan. Dit laatste is dan het cognitieve proces. Zoals gezegd kan dit vele dingen behelzen. Het is mede afhankelijk van wat er zintuiglijk is waargenomen en van eerdere ervaringen of opgedane kennis.
Het cognitieve is een relatief jong begrip. Pas in de late negentiende eeuw kwam de psychologie op en in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bedacht men het idee van het cognitief werkende brein. Nog steeds is er veel onbekend over hoe denkprocessen in de menselijke hersenen precies werken. Door nieuw ontdekkingen als hersenscans komt er steeds meer kennis, maar er is nog steeds veel onontgonnen gebied wat betreft het cognitieve.