Richtlijn betekenis & definitie

Besluit van de EU gericht tot de lidstaten om hun wetgeving aan te passen zoals in dat besluit omschreven.