Synoniemen van Richtlijn

2020-02-19

Richtlijn

Een richtlijn is een bindend regelgevend instrument van de EU. Een richtlijn is verbindend als het gaat om het te bereiken resultaat waarvoor de richtlijn bestemd is, maar laat aan de nationale instanties de bevoegdheid om vorm en middelen voor de verwezenlijking ervan te kiezen. Een richtlijn laat lidstaten, in tegenstelling tot een verordening, een zekere mate van beleidsvrijheid in de wijze waarop het in de richtlijn voorgeschreven resultaat moet worden bereikt.

2020-02-19

Richtlijn

Een wettelijk instrument voor het uitvoeren van het beleid van de Europese Gemeenschap (Europese Unie). Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten, maar de nationale overheden hebben vrijheid bij de wijze van invoeren. Het Hof van Justitie ziet toe op het naleven van de bepalingen van de richtlijnen.

2020-02-19

Richtlijn

Besluit van de EU gericht tot de lidstaten om hun wetgeving aan te passen zoals in dat besluit omschreven.

2020-02-19

richtlijn

Besluit gericht tot alle lidstaten, met als opdracht de nationale wetgeving aan te passen aan de in het besluit geregelde materie.

2020-02-19

richtlijn

richtlijn - Een formeel besluit van de Europese Unie. Vaak moeten regeringen van de lidstaten tot een bepaalde actie overgaan of hun wetgeving aanpassen.

2020-02-19

richtlijn

richtlijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: richt-lijn 1. beschrijving van hoe je iets moet doen ♢ je moet je wel aan de richtlijnen houden Zelfstandig naamwoord: richt-lijn de richtlijn de richtlijnen Synoniemen aanwijzing, instructie

2020-02-19

Richtlijn

Richtlijnen zijn systematisch ontwikkelde aanbevelingen bedoeld om hulpverleners en patiënten te helpen bij het nemen van beslissingen over de gewenste zorg bij concrete gezondheidsproblemen. Richtlijnen kunnen mono- of multidisciplinair zijn.

2020-02-19

Richtlijn

➝ Brandpunt; Kegelsneden; Kegel; Regelvlak.

2020-02-19

richtlijn

('richt) v. (-en) I. Eig. lijn, touw dat de richting aangeeft : volgens de metselen. II. Metf. 1. denkbeeldige lijn waarover met vuurwapenen gericht wordt : de van een kanon. 2. Meetk. loodlijn : de van een → parabool.