Vijfkrachtenmodel betekenis & definitie

Model van Porter waarmee de aantrekkelijkheid van een markt wordt bestudeerd door de onderlinge machtsverhoudingen tussen de concurrenten in een bedrijfstak, de machtspositie van afnemers en leveranciers, de kans op toetreding tot de markt en de aantrekkelijkheid van substituutproducten in samenhang te analyseren.