Vervangingsinvesteringen betekenis & definitie

De bestedingen aan nieuwe vaste kapitaalgoederen om versleten vaste kapitaalgoederen te vervangen.