Rentemarge betekenis & definitie

Het verschil tussen de rente op verleende kredieten en de rente op spaartegoeden.