Rendement van een belegging betekenis & definitie

Beleggingsopbrengst uitgedrukt in procenten van het belegde bedrag.