Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) betekenis & definitie

Overeenkomst die de arbeidsvoorwaarden in een individuele onderneming of bedrijfstak regelt.