Beleggings- of speculatiemotief betekenis & definitie

Geld aangehouden om op een gunstig moment waardepapieren als aandelen en obligaties te kunnen kopen.