didong betekenis & definitie

(soldatentaal, Ned.-Indië) Fransman. Een verbastering van het Franse dis donc. Opgetekend rond 1890. Een Stengan didong was dan weer beledigend voor een Belg. Het Maleise woord stengan betekent ‘half’. Dit schimpwoord ontstond eveneens rond 1890.

Didong, scheldnaam voor: Fransman. (Uit: Dis-donc.) 1890. Volgens den reiziger Fortune in zijn werk ‘Two visits to the Tea Countries’ noemde men op Java de Fransen ‘orang deedong’. Maar op Java noemde men ze ‘orang prantjies’. Zie S. Kalff. Nieuwe Taalgids, 1920, p. 93. (J.J.M. van Dam, ‘Jantje Kaas en zijn jongens,’ Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 1942-1948)

Didong: Frans (de taal), Fransman, van Franse afkomst zijn. Ook werd wel gebruikt: prantsjies. Didong is afgeleid van het Franse dis-donc, vertel eens, zeg toch. Men zegt dat een Franse apotheker zijn djongos steeds om uitleg vroeg wanneer hij een Maleis woord niet kende: ‘Dis-donc, wat betekent.. (Zeg eens, wat betekent...) (Richard Cress, Petjoh. Woorden en wetenswaardigheden uit het Indische verleden, 1998)