Bouwbesluit betekenis & definitie

Een bouwbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), met daarin de minimale technische eisen waaraan alle bouwwerken (zowel nieuwbouw als bestaande bouwwerken) aan moeten voldoen in Nederland. Ook verbouwingen vallen hieronder.

Er zijn drie versies van het Bouwbesluit: Bouwbesluit 1992, Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012.

Het eerste bouwbesluit werd van kracht in 1992. Alle technische bouwvoorschriften waren toen voor het eerst gelijk in het hele land.

Op 1 januari 2003 werd het Bouwbesluit vernieuwd. De focus lag op deregulering. De verplichting van de aanwezigheid van buitenberging en buitenruimten bij nieuwbouw was niet meer van toepassing. Ook waren projectontwikkelaars niet meer verplicht om elk huis van een balkon of dakterras te voorzien. Veel projectontwikkelaars deden dit dus ook niet meer. Wat sommige consumentenorganisaties erg jammer vonden, omdat zij deze voorzieningen onmisbaar vonden.

Op 1 april 2012 werd er weer een nieuw bouwbesluit geïntroduceerd. Hierin waren onder andere het gebruiksbesluit en het sloopbesluit verwerkt. Het gehele Bouwbesluit is online te vinden op de site van de overheid. Deze versie wordt eens in de zoveel tijd vernieuwd. In het Bouwbesluit van 2003 waren de buitenruimtevoorzieningen geschrapt. Dit bleek alleen niet goed te werken, omdat de marktwerking geen garantie bood voor deze voorzieningen. Daarom zijn in het Bouwbesluit van 2012 fietsbergingen en een buitenruimte weer verplicht voor nieuwe woningen.

Gepubliceerd op 19-01-2016