afasie, transcorticale motorische betekenis & definitie

Een transcorticale motorische afasie is een verworven taalstoornis, die veroorzaakt wordt door een hersenbeschadiging. Door deze hersenbeschadiging in de premotorische cortex (een gebied in het brein dat betrokken is bij het voorbereiden van een handelingen), nabij het gebied van Broca is de spontane spraak bij een patiënt verstoord.

In tegenstelling tot een 'normale' motorische afasie, waarbij de laesie is gelokaliseerd in het gebied van Broca (gyrus frontalis inferior) is een patiënt met een transcorticale motorische afasie wél in staat om voorgezegde zinnen te herhalen. Dit komt omdat de fasciculus arcuatus nog intact is. Het gebied van Wernicke is niet aangedaan, hierdoor is wel het taalbegrip aanwezig. Bij patiënten met transcorticale motorische afasie is dikwijls wel sprake van ernstige problemen bij het schrijven (agrafie).