Het voorm. klein-seminarie Hageveld in Heemstede betekenis & definitie

(Cruquiusweg 15) werd in 1922-'25 in opdracht van het bisdom Haarlem gebouwd op het terrein van de voorm. buitenplaats ‘'t Clooster’ (huis gesloopt 1860), genoemd naar een 15de-eeuws klooster ter plaatse.

J. Stuyt ontwierp in Nieuw Historiserende stijl een symmetrisch gebouwencomplex met rechthoekige binnenplaats. De lange westvleugel heeft een middenrisaliet met pronkrisaliet en hoofdingang, de lange oostvleugel is voorzien van hoekpaviljoens. Aan de oostzijde staat centraal een ovale kapel. Deze heeft een koepel met lantaarn en een halfrond gesloten koor met omgang en kapellenkrans.

Rond 1980 is het seminarie gewijzigd in een middelbare school, ook toegankelijk voor meisjes. Ten behoeve van de school is recent onder meer een nieuwe gymzaal toegevoegd. Een gedeelte van het complex is in 2004-'05 omgebouwd tot appartementen.

Gepubliceerd op 26-05-2017