De voorm. melkerij Oud-Bussem in Huizen betekenis & definitie

(Flevolaan 41) is een als herenboerderij ontworpen modelboerderij, gesticht in 1902 op initiatief van het latere parlementslid F. Vos en de econoom J. van Woensel Kooy († 1903), die in 1897 het landgoed Oud-Bussum kocht om er een hygiënische melkerij te exploiteren en bacterie-arme ‘natuurmelk’ te produceren.

K.P.C. de Bazel ontwierp het als koestal dienende U-vormig hoofdgebouw (nr. 41; 1903-'05) met klokkentorentje boven de centrale ingang. De voorm. zuivelfabriek (nr. 43; 1903) is een villa-achtig pand, met daarvóór aan de weg de voorm. flessenspoelerij (nr. 45; circa 1904). De Bazel ontwierp ook het voorm. kantoor annex dienstwoning (nr. 67; 1903) en enkele dienstwoningen (nrs. 32-36; 1904). In de voorm. zaaddrogerij (nr. 39; 1925, W. de Gooijer) werd suikerbietenzaad bewerkt. Met die activiteit trachtte men de verliezen bij de melkerij te compenseren. De in 1967 gerestaureerde koestal (G. van der Pol) dient nu als kantoor (Talpa).

Gepubliceerd op 26-05-2017