Xavier Mellery betekenis & definitie

Belg. schilder. * 1845 te Brussel, † 1921 aldaar. Studies aan de Academie aldaar, 1870 Prix de Rome. Verbleef in Italië, op Marken, in Friesland, enz.

Proeven van zijn bezonken en ernstige kunst, in latere jaren in steeds donkerder tonen gehouden, vindt men in alle belangrijke Belg. musea. Ook als teekenaar en decoratief kunstenaar heeft M. werk van beteekenis geleverd. De beelden van handwerkslieden en gilden op het Zavelplein te Brussel, zijn door M. ontworpen in opdracht van de regeering.