Walter (de) Map betekenis & definitie

Eng. schrijver, ✝ Ca. 1208. De vermoedelijke auteur van de prozaromances Lancelot, Mort Artus en Queste, waarmee de Arthurlegende in den Graalcyclus gevlochten werd, en van eenige geestige goliardische gedichten. De meeste gegevens omtrent zijn persoon zijn ontleend aan zijn De Nugis Curialum.

Uitg. : T. Wright, De Nugis C. en de Lat. gedichten (1841).

Lit.: Nutt, Studies in the Legend of the H. GraiL F. Visser