Van Ons Lieven Heren Minnevaer betekenis & definitie

Oorspronkelijk ernstig zinnespel: hoe een arm man met een talrijk huisgezin getroost wordt in zijn lot door het volkomen Geloof en de volmaakte Hope, dat God de eigenlijke vader zijner kinderen, hij slechts de pleegvader is; het werd in 1583 door Louris Jansz. van de Haarlemsche Kamer Wijngaerttrancken, tot een anti-Katholiek, ja sceptisch hekelspel omgewerkt.

Uitg.: J. van Vloten, Nederlandsch Kluchtspel (I 1878).

V. Mierlo.