Theodor Lipps betekenis & definitie

Philosoof. * 28 Juli 1851 te Wallhalben, ✝ 17 Oct. 1914 te München. Hoogleeraar in de philosophie te Bonn, Breslau en München. Beschouwt de psychologie (doch niet de experimenteele) als fundamenteele wetenschap der philosophie.

Werk: Leitfaden der Psychologie (21906).