Theod. Litt betekenis & definitie

Duitsch paedagoog. * 27 Dec. 1880 te Dusseldorf, in 1919 prof. te Bonn, sedert 1920 te Leipzig in philos. en paedagogie. Behoort tot de geesteswetenschappelijke richting als Dilthey en Spranger, staat onder invloed van Husserl en Hegel, en is cultuur-, sociaal en persoonlijkheidspaedagoog. Een algemeen geldend opvoedingsdoel bestaat voor L. niet, maar wel erkent hij de rechten van wereld- en levensbeschouwing.

Voorn. werken: Grundlegung der Kulturphilosophie (31926): Möglichkeit und Grenzen der Padagogik (1926); Die Philos. der Gegenwart und ihr Einflusz auf das Bildungsideal (21927); Führen oder Wachsenlassen (21929); Wissenschaft, Bildung, Weltanschauung (1928); Idee und Wirklichkeit des Staates in der Staatsbürgerl. Erziehung (1931).

Lit.: Lex. d. Pad. d. Gegenwart. Rombouts.