L’Oyseleur betekenis & definitie

Eigenlijk: Pieter de Villiers, Calvinistisch predikant. * ca. 1530 te Rijsel, ♱ 1590 te Westerhoven. Als advocaat aan het Parlement te Parijs moest hij de wijk nemen naar Genève, waar hij vriendschap sloot met Theod. Beza.

Als Calv. predikant treedt hij later op in Bretagne onder de bescherming van d’Andelot, broeder van Coligny. De St. Bartholomeusnacht doet hem de wijk nemen naar Engeland, en vandaar gaat hij naar de Nederlanden, waar hij kapelaan en groot raadgever van Oranje wordt.

Later kocht hij het kasteel van Westerhoven te Walcheren, waar hij overleed. Onder zijn werken noemt men vooral de Grieksch-Lat. uitgave, met aanteekeningen van Beza, van het N. Test.; ook wordt de Apologie van Oranje hem toegeschreven. Lit.: Nw.

Ned. Biogr. Wbk.; Biogr.

Nat. Belge.