K-boot betekenis & definitie

Afkorting voor een onderzeeboot, bestemd voor de verdediging van Ned.-Indië. K beteekent Koloniën.