Polder betekenis & definitie

Een gebied omringd door dijken, waarbinnen de waterstand kan worden beheerst. Dit gebied ligt lager dan het waterpeil erbuiten.

Gepubliceerd op 27-12-2016