Ontheffingen betekenis & definitie

Een vrijstelling voor iets dat wettelijk niet is toegestaan. Een ontheffing kan bijvoorbeeld worden verleend voor het verbod om te graven in een dijk.

Gepubliceerd op 27-12-2016