Uitgelote obligatiën betekenis & definitie

Uitgelote obligatiën - rek., voorkomende in de boekh. van N.V. en andere instellingen, die obligatie-schulden hebben; zij wordt gecredit. voor de nominale waarde dezer obligaties, eventueel vermeerderd met agio of premie en intrest (per de rek. Obligatie-leening) en gedebit. voor de uitbetaling of verjaring van dit bedrag. Heet ook wel Aflosbare obligatiën. Zie: J. Hagers, Koopmansboekhouden, Deel III.

Gepubliceerd op 14-03-2019