Selectieve blootstelling betekenis & definitie

Iemands bewuste keuze van media, boodschappen en andere stimuli waarmee hij geconfronteerd wenst te worden, omdat – in zijn ogen – alleen die zinvolle informatie aandragen of bij zijn interesses aansluiten (selective exposure).