s. d. g. = betekenis & definitie

s. d. g. = - soli deo gloria: aan God alleen de eer.