quadrateeren of quadreeren betekenis & definitie

quadrateeren of quadreeren - in het vierkant brengen, vierkant maken, een getal tot de tweede macht verheffen; in een gepleisterden muur vierhoekige insnijdingen maken, zoodat die uit quadersteenen schijnt te bestaan.