p.m betekenis & definitie

p.m. - = „pro mille”, per duizend; „piae memoriae”, ter zaliger gedachtenis; „plus minus”, ongeveer, ten naaste bij(±); „pro memorie”: ter herinnering, om het geheugen op te frisschen.