p.f betekenis & definitie

p.f. - = „pour féliciter”: om geluk te wenschen; ook: „pfennig”.