macaroni betekenis & definitie

macaroni, - v., deegdraden (geliefkoosde volksspijs in Italië).

macarone of macrone, v., suikergebak van amandeldeeg; „macaronische verzen” : koddige verzen, waarin aan de woorden der gewone spreektaal Latijnsche uitgangen worden gegeven; verzen, die bestaan uit aan verschillende talen ontleende woorden.