i.n. d betekenis & definitie

i.n. d. - = in nomine dei of domini : in den naam Gods of des Heeren.