Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Gepubliceerd op 28-02-2017

Afkoelingsperiode

betekenis & definitie

Een afkoelingsperiode houdt in dat de rechter-commissaris op verzoek van elke belanghebbende of ambtshalve kan bepalen dat elke bevoegdheid van derden (waaronder bijv. fiscus, bank en leveranciers) tot verhaal op tot een faillissementsboedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden, voor een periode van ten hoogste één maand slechts met zijn machtiging kan worden uitgeoefend. De rechter-commissaris kan deze periode één keer met maximaal één maand verlengen. Het is met name de curator die vooral in de aanvangsfase van het faillissement om een afkoelingsperiode verzoekt.

< >