A Decharge / Dechargeren betekenis & definitie

Decharge is ontheffing van aansprakelijkheid van bestuurders voor het gevoerde beleid. Daarnaast wordt bij decharge de aansprakelijkheid van commissarissen voor het gehouden toezicht opgeheven. Over het algemeen is het zo dat decharge door de algemene vergadering wordt verleend.

Het dechargeren, kwijting geven of uitslaan van een persoon is het ontlasten van een persoon van een bepaalde verantwoordelijkheid, zijnde een takenpakket, functie, ambt of verplichtingen in het algemeen. Dit gebeurt nadat een persoon gechargeerd is voor deze bepaalde verantwoordelijkheid en deze naar tevredenheid heeft vervuld of wanneer verwacht wordt dat een andere persoon beter met de verantwoordelijkheid gechargeerd kan worden. Ook gebeurt het ter afsluiting van een boekjaar, wanneer de algemene vergadering de jaarcijfers heeft goedgekeurd. Hiermee accepteert de vergadering dat de bestuurders hun taak naar behoren hebben verricht en ontlasten hen van aansprakelijkheid voor hun bestuur over dat jaar.