Synoniemen van Onderaannemer

2019-09-16

Onderaannemer

Een onderaannemer is persoon of organisatie die in opdracht van een aannemer, zonder voor hem in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert tegen een vastgestelde prijs.

2019-09-16

Onderaannemer

Een onderaannemer is een Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een onderdeel van een bouwwerk voor zijn rekening neemt.

2019-09-16

Onderaannemer

Een ondernemer die optreedt als opdrachtnemer voor een gegadigde of inschrijver. Er is uitsluitend een rechtsrelatie tussen de onderaannemer en de opdrachtnemer die de onderaannemer gecontracteerd heeft. Er ontstaat geen rechtsrelatie tussen onderaannemer en aanbestedende dienst.

2019-09-16

Onderaannemer

m. (-s), een aannemer van openbare werken, die van den hoofdaannemer een onderdeel van een werk voor zijne rekening genomen heeft.