Wat is de betekenis van Informatie?

2024-02-29
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

informatie

geheel van inlichtingen en berichten. alles wat aan inlichtingen, berichten, mededelingen of kennisoverdracht verstrekt of ingewonnen wordt om iemands kennis over iets of iemand te vermeerderen; geheel van inlichtingen en berichten over een bepaald onderwerp. Ook gebruikt voor die inlichtingen, berichten etc. in gedrukte vorm. Voo...

2024-02-29
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Informatie

Informatie zijn gegevens of is materiaal dat gebruikt wordt om een bepaald gebrek aan kennis aan te vullen. Informatie dient voornamelijk interpreteerbaar te zijn. Op die manier kan informatie worden omgezet in kennis.Informatie zijn gegevens of data waar een betekenis aan kan worden toegekend. Gegevens of data zelf zijn namelijk in het dagelijks g...

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

informatie

informatie - Zelfstandignaamwoord 1. de kennis die iemand te horen krijgt Kunt u mij daar meer informatie over geven? 2. de verstrekking van kennis Ter informatie: u kunt uw papieren hier ophalen. Antoniemen desinformatie Verwante b...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

informatie

informatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-for-maat-sie 1. inlichtingen of gegevens waardoor je er meer over te weten komt ♢ kunt u mij informatie geven over deze opleiding? Zelfstandig naamwoord: in-for-maat-sie ...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren (2012)

Informatie

Informatie is één van de aspecten in een input-outputschema: alles wat het product en de bediener moeten weten om het product te laten functioneren.

2024-02-29
Basisboek integrale veiligheid begrippenlijst

Wouter Stol (2006)

Informatie

Veelal: de (subjectieve) betekenis die mensen aan gegevens toekennen. Hier: gegevens en de (subjectieve) betekenis die mensen daaraan toekennen.

2024-02-29
Projectmanagement

Projectmanagement

Informatie

Uitwisselen en vastleggen van gegevens in de vorm van documenten en/of overleg.

2024-02-29
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

informatie

informatie - Set van gegevens omtrent het uit- en inwendig milieu die door een organisme (cel, dier...) worden waargenomen en onder een gecodeerde vorm tijdelijk of blijvend worden opgeslagen. De code kan zeer eenvoudig tot zeer complex zijn. In zenuwcellen bestaat het uit een amplitude van een postsynaptische potentiaal of de frequentie van actiep...

2024-02-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Informatie

[Lat. informatio] onderricht; inlichting; onderzoek; ook: verzameling van gegevens; informatiën, (jur.) vóóronderzoek, deskundige voorlichting van de rechter.

2024-02-29
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Informatie

Informatie als begrip kent drie aspecten: 1. Syntactische informatie. Deze slaat op de hoeveelheid, bijv.: ‘Deze informatie bestaat uit 24 bits; Dit artikel beslaat 2 pagi¬na’s; Deze TV-uitzending duurt veel te lang. 2. Semantische informatie. Deze slaat op de betekenis van de in- houd, bijv.: Deze informatie is interessant voor...

2024-02-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Informatie

inlichting; mededeling; bericht; onderzoek; gegevens (voor de computer)

2024-02-29
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Informatie

Informatie zijn beschikbare gegevens. In het kader van public relations: beschikbare gegevens en de betekenis die daaraan wordt gehecht.

2024-02-29
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Informatie

De betekenis die gegevens krijgen na bewerking en interpretatie. De bewerking en interpretatie zijn afhankelijk van het referentiekader. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader, dat is opgebouwd uit waarden, normen, attitudes, kennis, ervaring, bedoelingen enzovoort. Verschil in referentiekader met betrekking tot dezelfde gegevens leidt vaak tot...

2024-02-29
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

informatie

1. kennis die door vastlegging op een bepaald medium beschikbaar is voor anderen. 2. proces van overdracht van feiten en begrippen, gericht op het vergroten van kennis. 3. in automatisering: de betekenis die de mens toekent aan verwerkte gegevens op grond van afspraken ten aanzien van hun weergave.

2024-02-29
Logistieke begrippenlijst

ir. M.E.A. Striekwold (1990)

Informatie

Informatie is een gegeven dat in een zekere situatie, op een zeker moment, nieuwswaarde bevat, waar iets mee gedaan kan worden.

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Informatie

inlichting, onderzoek; berichtgeving.

2024-02-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Informatie

s., ynformaesje.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Informatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. het zich verschaffen van kennis of inzicht, nasporing: op informatie uitgaan; — (rechtst.) voorlopige informatiën, het vooronderzoek (art. 56 v. h. oude W. v. Strafv.); — voorlichting ; 2. inlichting, naricht, mededeling, bericht : informaties inwinnen ; riadere i...

2024-02-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

informatie

v. onderrichting, onderzoek; berichtgeving, inlichting; informatiën, mv. vóóronderzoek.

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

informatie

v. informatiën, informaties (Fr. 1 navorsing; onderzoek, ietwat vero.; 2 inlichting, naricht, bericht): 1. een informatie naar iem. doen: 2. informaties ontvangen: informaties nemen, inwinnen.