Volksverzekeringen betekenis & definitie

Verplichte verzekeringen bestemd voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering staan los van het betaald hebben van premie.