Geldmarktrente betekenis & definitie

De rente die op de geldmarkt tot stand komt, is de korte rente. In het eurogebied wordt deze ook aangeduid als Euribor, de Euro Interbank Offered rate.