Evenwichtsprijs betekenis & definitie

Prijs waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn.