Ceteris paribus clausule betekenis & definitie

De waarde van verklarende factoren die niet in het model zijn opgenomen, wordt constant verondersteld.