Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

Gepubliceerd op 03-02-2023

omwille van

betekenis & definitie

Ter aand. van een reden of oorzaak: om reden van, wegens, uit hoofde van. Totdusver hadden de gerechtelijke diensten er een sterk vermoeden van dat F.G., om het leven was gebracht door zijn gewezen vriend en spitsbroeder J.C., en dit omwille van het niet verdelen van de buit van een diefstal, Limburg 26/8/1976.

Wanneer de huidige verkiezingen één der belangrijkste werd genoemd in de na-oorlogse geschiedenis van ons land, zowel omwille van de moeilijke ekonomische en sociale situatie die wij meemaken, als omwille van de problemen op verschillende terreinen waarvoor de nieuwe regering een oplossing zal moeten vinden, Gazet v. Antw. 18/4/1977.

Wij kunnen begrijpen dat verschillende van deze eisen nog niet zijn verwezenlijkt omwille van praktische moeilijkheden, Volksmacht 21/4/1978.

De mogelijkheden van contact binnen het gezin zijn, mee omwille van de gewijzigde levenswijze, veel enger en geringer geworden, Volksmacht 19/5/1978.

Opm.: In de standaardt. is omwille van vooral een schrijftaalvorm (freq. 1) (in de spreekt, normaliter ter wille van), uitsl. met de bet.: ten behoeve van, ten bate van, in het belang van, om te voldoen aan, met het oog op.